Partea I - PARTEA GENERALĂ

Titlul I - LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE EI DE APLICARE

Capitolul I - DISPOZIŢII PRELIMINARE

Art. 1 - Scopul legii penale

Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept.

↑ Sus

Loading

Art. 2 - Legalitatea incriminării şi a sancţiunilor de drept penal

(1) Legea prevede faptele care constituie infracţiuni, pedepsele care se aplică şi măsurile care se pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte.
(2) Nimeni nu poate fi sancţionat pentru o faptă care nu era prevăzută de lege ca infracţiune la data săvârşirii ei. Nu se poate aplica o pedeapsă sau nu se poate lua o măsură de siguranţă ori o măsură educativă neprevăzută de lege la data comiterii faptei.

↑ Sus

Loading

Art. 3 - Crime şi delicte

Faptele prevăzute de legea penală ca infracţiuni se împart, după gravitatea lor, în crime şi delicte.

↑ Sus

Loading

Capitolul II - APLICAREA LEGII PENALE
Secțiunea 1 - Aplicarea legii penale în timp

Art. 4 - Activitatea legii penale

Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.

↑ Sus

Loading

Art. 5 - Neretroactivitatea şi retroactivitatea legii penale

(1) Legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârşite, nu erau prevăzute ca infracţiuni.
(2) Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor de siguranţă şi a măsurilor educative, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.

↑ Sus

Loading

1 2 3 »  –»
Sumar: