Art. 432 - Producerea şi punerea în circulaţie de mărfuri şi dispozitive pirat

(1) Realizarea în scopuri comerciale, cu orice mijloace şi în orice mod, de mărfuri pirat sau dispozitive de control al accesului, precum şi importul, tranzitul sau orice altă modalitate de introducere pe piaţa internă, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 5 ani.
(2) Distribuirea sau deţinerea, în scopuri comerciale, de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, în magazine specializate în distribuirea de produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.
(3) Depozitarea şi transportul, în scopuri comerciale, de mărfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 5 ani.
(4) Se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani, dacă anterior s-au aplicat două sancţiuni contravenţionale pentru fapte de acelaşi fel, săvârşirea oricăreia din faptele următoare:
a) distribuirea de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului sau deţinerea acestora în scopul distribuirii, atunci când aceste activităţi se desfăşoară în public, cu excepţia magazinelor specializate în distribuirea de produse purtătoare de drepturi de autor sau conexe;
b) oferirea spre vânzare sau închiriere de mărfuri pirat prin prezentarea copertelor şi a cataloagelor de mărfuri pirat.
(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au produs consecinţe deosebit de grave, acestea se sancţionează cu închisoare strictă de la 5 la 10 ani. În acest caz, calculul prejudiciului se efectuează ţinând seama de mărfurile pirat deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3) şi de preţul în lei/unitate al produselor originale similare la data săvârşirii faptei.
(6) Închirierea de mărfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum şi oferirea spre vânzare sau închiriere a acestora prin anunţuri publice sau prin mijloace electronice de comunicare se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.
(7) Prin mărfuri pirat se înţelege: toate copiile realizate fără consimţământul titularului de drepturi sau al persoanelor legal autorizate de acesta şi care sunt executate, direct sau indirect, total sau parţial, după un produs purtător al dreptului de autor sau al drepturilor conexe.
(8) Prin dispozitive pirat de control al accesului se înţelege: orice dispozitiv neautorizat realizat pentru facilitarea accesului la servicii de programe de televiziune cu acces condiţionat.
(9) Scopul comercial se prezumă dacă marfa pirat este identificată la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de agenţii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe.
(10) Nu se pedepseşte persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunţă autorităţilor competente participarea sa la o asociaţie sau înţelegere în vederea comiterii uneia din faptele prevăzute la alin. (1)-(6) permiţând astfel identificarea şi tragerea la răspunderea penală a celorlalţi participanţi.
(11) Persoana care a comis una din faptele prevăzute la alin. (1)-(6) şi care, în timpul urmăririi penale, denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

↑ Sus

Loading

Sumar: