Art. 431 - Utilizarea neloială a mărcilor sau indicaţiilor geografice

(1) Utilizarea mărcilor sau a indicaţiilor geografice, contrară practicilor loiale în activitatea industrială sau comercială, în scopul de a induce în eroare consumatorii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu zile-amendă.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

↑ Sus

Loading

Sumar: