Art. 427 - Nerespectarea măsurilor de protecţie a desenelor şi modelelor industriale

(1) Însuşirea, fără drept, în orice mod, a calităţii de autor al desenului sau modelului industrial se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.
(2) Reproducerea, fără drept, a desenului sau modelului industrial în scopul fabricării de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse în vederea punerii în circulaţie ori folosirii, fără acordul titularului certificatului de înregistrare al desenului sau modelului industrial, în perioada de valabilitate a acestuia, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1).
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

↑ Sus

Loading

Sumar: