Art. 161 - Funcţionar public

Prin funcţionar public se înţelege orice persoană care exercită permanent sau temporar o însărcinare de orice natură, în serviciul vreuneia dintre unităţile la care se referă art. 159.

↑ Sus

Loading

Sumar: